Regulamin Kart Rabatowych obowiązujących na Taborze pod Krzywą

Od roku 2009 wprowadzona zostaje 2 letnia karta rabatowa.

Im częściej wspinasz się w Sokolikach śpiąc na Taborze, tym mniej płacisz za noclegi.

Każda osoba powyżej 10 roku życia, która przenocuje na Taborze Pod Krzywą, może otrzymać kartę pobytową na której ewidencjonowana jest ilość noclegów. Po przespaniu 10 nocy karta pobytowa zostaje zamieniona na kartę rabatową.

Udzielane rabaty to: 15% ; 20% ; 25%;

1. Rabat w wysokości 15% otrzymuje każdy kto prześpi na Taborze Pod Krzywą 10 nocy licząc od początku roku 2009

2. Rabat w wysokości 20% otrzymuje każdy kto posiadając kartę rabatową 15% prześpi na Taborze kolejnych 15 nocy (czyli łącznie licząc od początku 25 noclegów )

3. Rabat w wysokości 25% otrzymuje każdy kto posiadając kartę rabatową 20% prześpi na Taborze kolejnych 15 nocy ( czyli łącznie licząc od początku 40 noclegów )

Karty rabatowe wydawane są na Taborze w oparciu o ewidencje meldunkową potwierdzającą przespanie odpowiedniej ilości nocy.

Karty rabatowe są imienne, posiadają kolejny nr. oraz adnotację o ilości przespanych noclegów zaewidencjonowanych w książce meldunkowej

Karta rabatowa może być wypożyczona innej osobie, jednak w takim wypadku liczba kolejnych noclegów zaliczana jest na konto posiadacza karty.

W trakcie pobytu na Taborze ze zniżki wynikającej z Karty rabatowej może korzystać tylko jedna osoba . Noclegi na które udzielana jest zniżka nie mogą się pokrywać datami.

Promocyjny rabat dla kursantów

Osoby które odbędą w całości kurs wspinaczki skałkowej na Taborze Pod Krzywą ( 5 kolejnych noclegów ) otrzymują Kartę Rabatową 15%

Rabaty wynikające z kart nie są sumowane z innymi zniżkami obowiązującymi na Taborze Pod Krzywą.

Karty rabatowe są ważne do końca 2010 roku.

Comments (0)

Elementu nie można komentować.

pozycjonowanie kraków Ta strona mierzy wysoko dzięki Seofriendly Solutions